Dagbesteding

De dagbesteding die door PGB-Actief ter ondersteuning ingezet kan worden tijdens het traject van de deelnemer is heel divers. Deze activiteiten worden begeleid door een werkbegeleider(met zorg en inhoudelijke ervaring) en een groepsbegeleider/trajectbegeleider (HBO-MWD ervaring) 

3. Activering Klein Heideveld

Doel:
PGB Actief heeft in Heelsum een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen die eerst in een veilige omgeving andere mensen kunnen ontmoeten en gestimuleerd worden bij het oppakken of volhouden van hun dagbesteding. Deze plek heet Klein Heideveld. Hier worden alle activiteiten van de PGB Actief aangeboden.

Omschrijving:
Klein Heideveld is een landhuis in Heelsum waar elke woensdag een groep van maximaal 10 mensen samen dagbesteding volgt. Deze laagdrempelige voorziening geeft mensen die eenzaam zijn of sociaal geïsoleerd leven een eenvoudige kans om met andere mensen in contact te komen en een programma voor dagbesteding te volgen. Tijdens de woensdag worden gemeenschappelijke thema’s behandeld, kan een spreker worden uitgenodigd, en wordt of individueel of gezamenlijk aan activiteit gedaan in de activiteitenruimte of op het terrein van Klein Heideveld Van 12:00 tot 13:00 is er een maaltijd. Op het terrein vinden meer activiteiten plaats waardoor mensen spelenderwijs in aanraking komen met andere vormen van dagbesteding.

Deze voorziening is zeer geschikt voor mensen die meer vertouwen nodig hebben en waarbij mogelijkheden van deelnemer nog verder geëxploreerd moeten worden.

Resultaat
-positieve dagbesteding
– ontmoeting met andere mensen
-mogelijkheid om verhalen te delen en ervaringen uit te wisselen
-kennismaking met andere activiteiten
-vergroten zelfvertouwen
-stimuleren van traject -bespreken voortgang traject

4.Fietsenwerkplaats/leerervaringsplek

Doel
Het aanleren van specifieke vaardigheden in de praktijk en de deelnemer werkervaring en arbeidsritme op laten doen.

Omschrijving
In een realistische werkomgeving (praktijkplaats) kan de cliënt, maximaal vier dagdelen per week, vaardigheden en voor activiteiten of vrijwilligerswerk noodzakelijke sociale vaardigheden aanleren waardoor de kans op succesvolle uitstroom vergroot wordt. In een veilige omgeving kan de cliënt zich in eigen tempo ontwikkelen. Op de werkplek vindt gestructureerde coaching en begeleiding plaats. Daarbij wordt uitgegaan van de persoonlijke omstandigheden en de belastbaarheid van de cliënt. De cliënt krijgt begeleiding van een vaste werkbegeleider. Deze begeleiding bestaat uit wekelijks een gesprek tussen de werkbegeleider en de cliënt. Aan de orde komen onderwerpen als, sociale vaardigheden, omgang met collegas en werkleiding, zich houden aan afspraken en werktijden, arbeidsritme opdoen en leren omgaan met verantwoordelijkheden. Elke vier weken vindt er een tussenevaluatie plaats op de werkvloer.

Resultaat
De cliënt beschikt aan het eind van het traject over voldoende basisvaardigheden en heeft werkervaring opgedaan in de fietsenwerkplaats. Een client doet ervaring op.

5. Open maaltijden

Doel
Het doel van de open maaltijden is mensen een plek te bieden waar ze hun talenten in kunnen zetten voor zichzelf en anderen.

Omschrijving
De maaltijden worden twee wekelijks gehouden. Voor de maaltijden worden mensen uit de gemeente Renkum uitgenodigd die vereenzamen of in een sociaal isolement dreigen te komen. Tot nu toe zijn er elke avond 10 tot 15 mensen die gebruik maken van de open maaltijd. De bedoeling is dat de deelnemers vanuit zorgtrajecten onder begeleiding de maaltijd klaarmaken en verzorgen.

6. Groenproject

Doel
Het doel van het groenproject is mensen arbeidsritme op te laten doen en door middel van deze tussenstap zich voor te bereiden op vrijwilligerswerk.

Omschrijving
Een dagdeel binnen het groenproject ziet er als volgt uit:

Indeling ochtend:
9:00 – 10:00 uur: aankomst, koffie, bijpraten, inpraten werkzaamheden, spullen klaarzetten, socio-talk
10:00- 12:00: productie! Uitvoerend werk
12:00-13:00 samen eten
13:00-14:30 uitvoerend werk
14:30-15:30 opruimen, afsluitende bak koffie, napraten, socio –talk
15:30-16:30 voortgangsgesprek/training
17:00 afsluiting

Voorwaarden voor deelname:
– bereidheid om verschillende taken v.w.b. tuinwerkzaamheden aan te pakken, dus ook de minder leuke karweien als grasmaaien, onkruid wieden, vegen e.d.
– minimale beschikbaarheid 4 woensdagochtenden in de maand.
– Affiniteit met groen

Winst voor deelnemer (nevendoelen):
– Actief bezig zijn
– opbouwen van basiskennis groen
– samenwerken
– positieve ervaring opbouwen door het zien groeien en bloeien

6. Oriëntatie cursus vrijwilligerswerk

Doel
De deelnemer weet wat vrijwilligerswerk inhoud en kan zelfstandig actie ondernemen om in contact te komen met een organisatie

Omschrijving
De deelnemer aan deze cursus krijgt allerlei informatie over vrijwilligerswerk. De deelnemer kan alle vragen of barrières die er zijn om met vrijwilligerswerk te beginnen bespreken. Samen met andere deelnemers wordt gekeken welke vacatures er zijn en hoe je deze kunt vinden. Ook maakt een deelnemer een selectie uit de vacatures en gaat met een of twee organisaties in gesprek. Dit gesprek wordt teruggekoppeld naar de groep.

Resultaat
- weet wat vrijwilligerswerk inhoud
– weet welke eisen er aan een vrijwilliger worden gesteld
– kan vacatures vinden
– kan kiezen tussen vacatures
– heeft contact opgenomen met een vrijwilligersorganisatie

7. Houtbewerkingsplaats

Doel
Het doel van de houtbewerkingplaats is mensen arbeidsritme op te laten doen en door middel van deze tussenstap zich voor te bereiden op vrijwilligerswerk.

Omschrijving
Een dagdeel binnen de houtbewerkingsplaats ziet er als volgt uit:

Indeling ochtend:
9:00 start ochtend
9;00 tot 9;30 iedereen weet welke opdracht hij/zij moet doen
9;30 tot 10:30 uitvoerend werk
10:30 tot 11;00 koffie
11:00 tot 12:00 uitvoerend werk
12:00 tot 13:00 opruimen en maaltijd
13:00 tot 14:30 uitvoerend werk
14:30 tot 15:00 koffie
15:00 tot 16:00 voortgangsgesprek/training/vrije opdracht

Van deelnemers wordt verwacht dat ze op tijd aanwezig zijn. Iiemand zal ook worden aangesproken op niet nakomen afspraken. Door de diversiteit aan werkzaamheden kunnen deelnemers zelf uitkiezen wat ze graag willen maken. De positieve ervaring dat het lukt om iets af te krijgen is voor velen nieuw. Resultaat is dat mensen voldoening en zelfvertrouwen uit activiteit halen.

De cursus wordt gegeven door een ervaren werkbegeleider en groepsbegeleider.

 

sociale_activeringfoto