PGBactief activeert talent! ***

PGBactief biedt dagbesteding en ondersteunende begeleiding aan mensen uit de omgeving van Renkum. De dagbesteding en ondersteunende begeleiding is erop gericht om het talent van iemand te activeren!

Het woord talent komt uit de oudheid. Een talent was in die tijd een oude zilveren munt. De figuurlijke betekenis van talent verwijst naar persoonlijk talent. Iedereen heeft een talent ontvangen de één meer, de ander minder, maar ieder ontvangt. De opdracht erbij is: drijft handel! Gebruik het! Vergelijk niet met anderen maar tel je eigen zegeningen. Activeren van je talenten betekent dat je met je talenten aan de slag gaat om groei te bereiken!

Het doel van PGBactief is om mensen te helpen hun talent(en) te ontdekken en te activeren. Dit doen we door middel van persoonlijke trajectbegeleiding, coaching, trainingen, dagbesteding en cursussen. De talentbenadering gaat er vanuit dat mensen tot bloei komen als er wordt gewerkt vanuit hun talenten!

TA-LENT (het; talenten)
• aangeboren vernuft •begaafdheid •bepaald gewicht •capaciteit •gave •geestvermogen
 •griekse geldswaarde •griekse muntwaarde •joodse muntwaarde • kundigheid
•maat of gewicht •meesterschap prestatie •scherpzinnigheid •vaardigheid •vernuft

handenfoto